Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

July 30 2017

June 05 2017

May 30 2017

LEHAPPY
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viastarryeyed starryeyed
LEHAPPY
Reposted fromtfu tfu viasecalecornutuum secalecornutuum
LEHAPPY
3455 391d
Reposted fromerial erial viajudith judith
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viajudith judith
6857 980b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajudith judith
LEHAPPY
Tysiąc myśli na minutę, a w każdej Ty.
— !
LEHAPPY
Całując się w takim deszczu, przynajmniej masz pewność, że ona od razu będzie mokra. 
Moc romantyzmu.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayoubastard youbastard
LEHAPPY

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan viayoubastard youbastard
LEHAPPY
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie viayoubastard youbastard
LEHAPPY
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viasognito sognito
LEHAPPY
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
LEHAPPY
1745 5bd4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaBalladyna Balladyna
LEHAPPY
5921 61d4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl